Co se naučíte

Lze se naučit pracovat s energetickými centry Vašeho týmu/ Vaší firmy?

Ano, této dovednosti se lze naučit. Jednotlivá energetická centra Vašeho týmu i firmy lze ladit a harmonizovat tak, aby energie byly rovnoměrně rozložené, jak to Váš týmový duch nebo firemní kultura potřebují. Výsledkem je pak proměna Vašeho týmu nebo firmy ve vysoce funkční celek.

Na Tréninku učíme teamleadery pracovat s energetickými centry jejich těla. Teamleadeři zde pochopí i analogie svých energetických center s energetickými centry svých týmů a firem. Postupně si tak teamleadeři osvojí dovednosti, jak vědomě pracovat s energiemi svých týmů a firem.

V cyklu jednotlivých tréninků získáte odpovědi na otázky, které si možná kladete, a poznáte, jak s níže uvedenými tématy pracovat jinak:

  • Co mám dělat, když už nejsou efektivní klasické cesty propagace a prodeje?
  • Jak vytvářet a rozvíjet dlouhodobé dobré profesní vztahy s našimi spolupracovníky tak, aby v našich společnostech uplatňovali svůj um, zkušenosti, znalosti a nadání?
  • Jak udržet své produkty a služby na trhu v prostředí zvyšující se konkurence a snižujících se cenách?
  • Jak mám zajistit, aby moje firma dobře prosperovala?

Co dalšího získáte svou účastí na Tréninku? 

  • Otevření se a poznání své intuice
  • Rozvoj vědomé práce se svou energií
  • Práce s intuicí a energiemi členů svého týmu
  • Práce s energetickými systémy ve své společnosti
  • Posunutí svého stavu uvědomění a bdělosti
  • Energetické nástroje pro rozvoj Vaší firmy