Po půl roce

Shrnutí našich poznatků za půl roku bych vyjádřila následovně:
Nejčastější typy energetických map:
Energie chybí v 6. centru, které je zodpovědné za syntézu, monirtoring sebereflexi, hodnoty, systém.
Další slabší místo je 2. centrum, které ma na starosti snášení na zem, opakovatelnost, scaling. Tedy jádro podnikání.
Vize jsou deklarované jako silné, jejich energie neprostupuje dolů systémem a nesytí 6. a. 5. centrum.
Vize nejsou zřetelně vyjádřené, já bych je spíše nazvala ambicemi.
Tím je 6. centrum blokované jakoby chyběla vůle a odvaha k jejich přeměně do systému podnikání.
Jak to vidí Tomáš https://www.facebook.com/groups/824753354257171/permalink/907195189346320/
Jak to vidíte Vy ?