Emoční kultúra

Manažerská vëda i praxe objevuje emoční kulturu, blízko našemu pojetí Mapa firemních energií.

Ačkoliv článek pojednává o práci manažerů, jedno je jasné.
Podobnë jako emoce i energie ovlivňuje každý stejnou mërou. Záleží na pičtu kontaktů.