Za zrcadlem

Energetická mapa firmyDruhý, dubnový trénink byl za měsíc už bez kamer. Sešlo se zde více lidí, pestřejší směs. Gejzír skupinové energie proudil omnoho lehčeji, možná proto, že jsme za sebou měli už několik ochutnávek po Česku i vlastních meditací.

Otevřenost, s jakou lidé přistupovali ke svým tématům lekala je samé a mnozí jsme padali do obran. Skupina ale neomylně udržela rovnováhu a jako kamera snímala, co se právě děje. Bylo to vidět ze zpětných vazeb, které překvapivě přesně a s respektem neviditelného režiséra vyjadřovaly pravdu.