Být teď a tady, pozvánka na dílnu 7.10.2015

Proč se nedaří realizovat vize? Od podnikatelů často slyšíme, jak je těžké ba nemožné realizovat vize. Podnikání založená v 90 letech jsou nezřídka v permanentní krizi. Trh je nasycený, nejsou lidi na nové produkty, přežíváme ze dne na den. Vize by byly, ale vlastně není, kdy se jimi zabývat. Založit nové podnikání také není lehké, všechno je obsazené, špatné zákony, korupce atd.

Já se raději nedívám napravo, nalevo a za svojí vizí jdu. Když narazím na zeď, tak se otočím a jdu jinou cestou. Když mi něco nejde, hledám, čím to blokuji. Zde mi pomáhá práce s energií.

Vize se mohou realizovat jen, když jim tady a teď uvolním cestu. Energie nedbá na to, co bylo a co bude. Počítá se, co je teď, v tomto okamžiku.

Lustruji tedy, na čem lpím, co si chci z minulosti přenést, co nechci opustit a přenastavit. Zde pomáhá meditace na solar plexus, který obhospodařuje naše vztahy. Přenesením vztahů do srdeční čakry dojde k čištění a svobodě nechat staré odejít.

Srdeční centrum pak může nasvítit to nové, co přichází shora, z krčního centra. Zde se vize taví do konkrétních produktů a postupů a také do slov. V rovnováze se sakrálním centrem potom dojde k manifestaci, věci se zhmotní.

To je tady, v reálném světě bez kdyby a ale.

Takto popisujeme řadu procesů a vidíme, že nefungují. Proč?

Pokud tento proces nefunguje, je zjevné, že tělo nebo podnikání je nemocné a budeme jej léčit? Jak? Prací na sobě i na něm. Meditací a postupnými kroky budeme čistit a dělat místo novému. Svět se mění a my potřebujeme silná a zdravá těla i podniky.

V řadě Dílen budeme každý měsíc pracovat s jednotlivými centry, jejich kombinacemi a procesy. Zvědomovat a stavět zdravé, vědomé podnikání. To je moje vize a nabídka.

Xenia