Proč nás nenávidí ?

Proč nás nenávidí ?
Esej o dynamice vzniku teroristických skupin stojí za přečtení.
Dynamika teroristických skupin je podobná jako vzmik firmy.
Hlavní myšlenky:
A. Teroristou se nikdo nerodí, nýbrž se ním stává za určitých podmínek.
Vznik terorismu nemá základ v Islámu.
Základem je vznik protispolečensky nalaďené skupiny. Živnou půdou je společenské vyloučení na základë odlišnosti. Odlišnost může být etnická, sociální, národnostní. Čím více nerovnosti a obecnë frustrace, tím snadnëji odlišnost vzniká. Skupina podobných lidí si tvoří pevné vazby, solidaritu.
B. Dynamika vyloučené skupiny vede k radikalizaci. Vedení se ujímá vůdce – podnikatel, který sjednocuje zájmy a stanovuje vizi. Pojmenuje problém – určí napřitele, stanoví pravidla. Soviologické průzkumy ukázali, že skupina je o hotná nedt vëtší riziko než jednotlivec. Tak skupina smëřuje stále k radikálnëjsím postupům a řešením.
C. Teprve nyní je místo pro konspirační teorie. Vůdce skupiny hledá a nachází zdroje pro činnost skupiny, která se stává zdrojem obživy. Zde se uplatní politické zájmy, které chtëjí společnost destabilizovat. Domácí i zahraniční.
Jaká je náprava?
Nevytvářet podminky pro sociální vyloučenost. Sociální spravedlnost a politická korektnost jsou základem.
Můj dodatek:
Toto je americká studie, založená zejména na sociologických experimentech.
Myslím, že stejné závëry lze vyvodit i z nedavných evropskývh dëjin. Terorismus bujel v carském Rusku i v předválečném Nëmecku. Četné Atentáty na politiky. Nakonec i ve konsolidovanem husákovském Československu. Sabotáže a únosy letadel se stovkami cestujících na palubë jako rukojmí. Vše jako výsledek politického útlaku.

Photos: Getty ImagesCass SunsteinProfessor at Harvard; Co-Author, „Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups…
www.linkedin.com