Firemní vesmír

Firma vytváří svůj vesmír, tak jako každý z nás. Vesmír má parametry podle toho která energetická centra jsou rozvinuta.
Druhé centrum, sakrální, rozhoduje o vědomí hojnosti. Toto centrum zajišťuje reprodukci, čili ve firmě opakovatelnost a udržitelnost. Jsou to všechny činnosti, které zajišťují výrobu nebo službu a její prodej. Pokud toto centrum funguje dobře máme vědomí hojnosti.