Trénink: „Energie & Management” – úvaha:

Každý ví, že firemní kultura může významně podporovat i omezovat rozvoj firmy.
Co ale firemní kultura je? Je to energie? Energie firmy? Energie týmů a lidí ve firmě?
Pokud ano, jak se má s energiemi zacházet? Jaké jsou nástroje pro práci s energiemi firmy, týmů i své?
Odpovědi na tyto otázky můžete získat na tomto Tréninku.

Těším se na viděnou 🙂
Tomáš