Trénink Energetická mapa firmy

Zahahujeme tréninky Energie a management.

Prvním modulem je Energetická mapa firmy

Termínt tréninků 26.3. a 22.4.2015:
Program
09:00-10:20
Praktické cvičení č.1:
Doplňování energie. Uzemňování přebytečné energie.
Vnímání svých energetických center. Výklad o energiích.
10:20-10:40
Networkingová přestávka
10:40-12:10
Výklad. Praktické případové studie:
Energetická mapa firmy. Rozvoj podporující firemní kultury.
12:10-14:00
Oběd
14:00-15:20
Praktické cvičení č.2:
Vnímání týmové energie. Výklad o týmových a firemních energiích.
15:20-15:40
Networkingová přestávka
15:40-17:00
Práce ve skupinách:
Tvorba vlastní energetické mapy své společnosti. Diskuze. Prezentace.
Individuální energetické plány. Závěrečná reflexe