Obrazy jsou živé bytosti

Obrazy jsou živé bytosti. Myšlenka plzeňského rodáka, malíře, který se proslavil malováním obrazů Maurů na Novém Zélandë.
Bohumil Lindauer odjel z Rakouska Uherska aby se vyhnul vojenské službë a usadil se na Novém Zélandu, kde už předtím hrstka vystëhovalců z Plzeňska založila vesnici. Živil se jako zamëstnanec britské koloniální správy malovánim domorodců. Ti vëřili, že obrazy obsahují část jejich duše a tuto víru sdílel i Lindauer.
Obrazy lze nyní vidët v Plzni, kam byly zapůjčeny aby tak poprvé vycestovaly z Nového Zélandu. Tam zaujímají člení misto v galerii v Ouklanfu.

Jak získat energii ?

Začíná nový pracovní týden.
Jak doplňovat a uzemňovat denně energii ?
Věnujte denně 5 minut soustředění na to, jak proudí Vaše energie.
Pokud provedete následující cvičení, pocítíte, jak se narovnáváte a získáváte rovnováhu. Fyzickou i duševní.
Napište, jak se Vám to osvědčuje.

Energie a Management's photo.
68 people reached