Jak energie ovlivňuje podnikání

Ochutnávka Pardubice

Pořádá:

společnost ICA Centre Europe s.r.o.,

ve spolupráci se Svobi Associates GmbH, Švýcarsko,

Partnerem akce je Studentský klub StepUP, Hlaváčova 179, Pardubice

Program:

Dvě praktická cvičení pro Váš život, jak mít dostatek energie pro:

Úspěchy v práci nebo podnikání
Prožívání mého života v harmonii
Naplňující vztahy s mými partnery, rodinou, přáteli…

Během tří hodin zažijeme reálné situace, které nás potkávají v podnikání.

Podíváme se společně na energie, jak nám pomáhají nebo jak nás naopak brzdí.

Místo a čas:

Pardubice, Studentský klub StepUP – zasedací místnost v 1.patře, Hlaváčova 179

Pondělí podvečer: 30. 3. 2015, 16:00 – 19:00 hod.

Autoři programu: Energie & Management:

RNDr. Xenia Svobodová, Ph.D., MBA a RNDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Irena Kanátová a Ing.Tomáš Havrda

Cena: 500 Kč včetně DPH, platba v hotovosti při příchodu nebo předem na účet 400 Kč – číslo účtu zašleme na vyžádání.

Trénink: „Energie & Management” – úvaha:

Každý ví, že firemní kultura může významně podporovat i omezovat rozvoj firmy.
Co ale firemní kultura je? Je to energie? Energie firmy? Energie týmů a lidí ve firmě?
Pokud ano, jak se má s energiemi zacházet? Jaké jsou nástroje pro práci s energiemi firmy, týmů i své?
Odpovědi na tyto otázky můžete získat na tomto Tréninku.

Těším se na viděnou 🙂
Tomáš

Trénink Energetická mapa firmy

Zahahujeme tréninky Energie a management.

Prvním modulem je Energetická mapa firmy

Termínt tréninků 26.3. a 22.4.2015:
Program
09:00-10:20
Praktické cvičení č.1:
Doplňování energie. Uzemňování přebytečné energie.
Vnímání svých energetických center. Výklad o energiích.
10:20-10:40
Networkingová přestávka
10:40-12:10
Výklad. Praktické případové studie:
Energetická mapa firmy. Rozvoj podporující firemní kultury.
12:10-14:00
Oběd
14:00-15:20
Praktické cvičení č.2:
Vnímání týmové energie. Výklad o týmových a firemních energiích.
15:20-15:40
Networkingová přestávka
15:40-17:00
Práce ve skupinách:
Tvorba vlastní energetické mapy své společnosti. Diskuze. Prezentace.
Individuální energetické plány. Závěrečná reflexe

Předložky – jak důležité jsou ?

Jak jsou důležité předložky, drobná slůvka.

Pracuji ve firmě nebo na firmě, zamýšleli jsme se na únorovém setkání ICA akcelerátoru.
Jaký je pohled z hlediska energií ?
Jako budovatel pracuji na firmě, firmu rozvíjím, ona je to co tvořím. Je vedle mně, pracuji na ní jako na stavbě.
Pracuji-li ve firmě, je firma mým prostředím, jako je ryba ve vodě a ne na vodě. Jsem tedy zaměstnanec a firma je mým živlem. Ryba netvoŕí ani neopečovává rybník.
Pokud pracuji „na“, jsem od firmy oddělen. Firma je samostatná entita. Máme každý svoje nezávisle energie. Pokud pracuji „v“, jsem firmou pohlcen v jedné energii s ní.